biuro@essentia-vitae.pl

Warunki dostaw

Ceny dodatkowych usług i warunki dostaw:

 

  • dostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych w cyklu miesięcznym (co cztery tygodnie)
  • dodatkowe dostawy wody źródlanej Essentia Vitae w butlach 19-litrowych płatne w cenie 10,00 zł netto za dostawę
  • przy instalacji każdy pakiet wyposażony jest w minimum 3 butle 19-litrowe, które użyczamy bezpłatnie na czas trwania umowy
  • na życzenie odbiorcy dodatkowo Pakiety mogą być wyposażone w wygodne stojaki do składowania butli zapasowych
  • sanityzacja wykonywana jest co 6 miesięcy w cenie 49,00 zł netto


Podstawowe warunki  zawieranych umów:

  • Okresem rozliczeniowym pakietów jest 1 miesiąc
  • Czas trwania umowy: min. 12 miesięcy
  • Przy zawarciu umowy na 24 miesiące, Pakiet Podstawowy w pierwszym miesiącu w kwocie 1,00 zł netto
  • Gwarancja utrzymania cen przez pierwszy okres trwania umowy  

 

Umowa pakietowa (przód)

Umowa pakietowa (tył)