biuro@essentia-vitae.pl

Źródło "Źródło Beskidów"

 Woda Essentia Vitae pochodzi z nieskażonego środowiska

Żywiecko Parku Krajoznawczego z

ujęcia wody „Źródło Beskidów” w Sopotni Wielkiej koło Żywca. 

 

Woda źródlana Essentia Vitae posiada atest PZH o numerze HU-82/2013 oraz jest ona badana przez odpowiednie dla danego rejonu Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a ponadto stały nadzór nad jej jakością prowadzi akredytowane laboratorium PETROGEO.
Nr akredytacji AB 1185

www.petrogeo.pl

 +48 13 443 64 57 

W rozlewni wody w której napłniane są butle z wodą źródlaną Essentia Vitae są wdrażane normy systemu  HACCP 

Skład wody źródło Sopotnia Wielka k/.Żywca:

KATIONY:

  Sodowy ( Na+) 15,56 mg/l
  Potasowy (K+ ) 1,10 mg/l
  Wapniowy (Ca2+ ) 26,05 mg/l
  Magnezowy (Mg 2+ ) 6,08 mg/l
   

ANIONY:

  Chlorowy (Cl- ) 3,89 mg/l
  Wodorowęglanowy (HCO3- ) 123,26 mg/l
  Siarczanowy (So42- ) 16,56 mg/l
  Fluorkowy (F- ) 0,11 mg/l


Mineralizacja ogółem: 200,07 mg/l